لایسنس ها

سی پنل سرور مجازی

قابلیت آپدیت

فعال سازی آنی

پشتیبانی رایگان از ما

99 هزار تومن هزینه راه اندازی

سی پنل سرور اختصاصی

قابلیت آپدیت

فعال سازی آنی

پشتیبانی رایگان از ما

199 هزار تومن هزینه راه اندازی

دایرکت ادمین

قابلیت آپدیت

فعال سازی آنی

پشتیبانی رایگان از ما

99 هزار تومن هزینه راه اندازی

کلادلینوکس

قابلیت آپدیت

فعال سازی آنی

پشتیبانی رایگان از ما

99 هزار تومن هزینه راه اندازی

لایت اسپید

قابلیت آپدیت

فعال سازی آنی

پشتیبانی رایگان از ما

99 هزار تومن هزینه راه اندازی

Softaculous

قابلیت آپدیت

فعال سازی آنی

پشتیبانی رایگان از ما

49 هزار تومن هزینه راه اندازی